Co zrobić, aby adoptować dziecko?

W przygotowaniach do adopcji dziecka pomagają ośrodki adopcyjne. Na terenie każdego województwa ma siedzibę co najmniej jeden taki ośrodek.
Pierwszym etapem procedury adopcyjnej jest rozmowa wstępna kandydatów na rodziców adopcyjnych z pracownikami ośrodka adopcyjnego. Aby umówić się na taką wizytę wystarczy telefonicznie skontaktować się z ośrodkiem. W trakcie rozmowy pracownicy ośrodka mają możliwość bliższego poznania kandydatów, zaś kandydaci mogą zadawać pytania i uzyskać wszystkie niezbędne informacje odnośnie procedury adopcyjnej oraz dalszej współpracy.
Kolejnym etapem jest skompletowanie i złożenie wszystkich dokumentów niezbędnych do wszczęcia procedury adopcyjnej (wymaganymi dokumentami są np. życiorysy kandydatów, podanie z prośbą o rozpoczęcie procedury adopcyjnej z uwzględnieniem wieku i płci dziecka oraz motywów podjęcia decyzji o adopcji, odpis zupełny aktu małżeństwa). O tym jakie dokumenty są potrzebne kandydaci są szczegółowo informowani podczas rozmowy wstępnej.
Po odbyciu rozmowy wstępnej i złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów następuje rozpoczęcie współpracy z ośrodkiem adopcyjnym. Wyznaczeni przez ośrodek specjaliści podejmują ścisłą współpracę z kandydatami, która polega m. in. na prowadzeniu rozmów, przeprowadzaniu wywiadów z kandydatami w miejscu ich zamieszkania, przeprowadzaniu testów psychologicznych.
Kiedy ośrodek adopcyjny dysponuje już dostatecznymi informacjami na temat kandydatów (uzyskanych podczas rozmowy wstępnej, a także po przeprowadzeniu wywiadów i testów psychologicznych) dokonuje wstępnej oceny kandydatów na rodziców adopcyjnych. W takiej ocenie wstępnej uwzględnia się przede wszystkim osobiste kwalifikacje do bycia rodzicem zastępczym oraz motywację do podjęcia się wychowania dziecka. Następnie przeprowadza się tzw. wywiad adopcyjny, który ma na celu uzyskanie szczegółowych danych personalnych o kandydatach na rodziców adopcyjnych (np. dane osobowe, warunki materialno-bytowe, stan zdrowia). Potem kandydaci biorą udział w szkoleniach, których głównym celem jest upewnienie się co do słuszności decyzji o adopcji ale także dyskutowane są wątpliwości dotyczące wychowania dziecka adoptowanego oraz prowadzone są rozmowy na temat doświadczeń kandydatów i wyobrażeń o przyszłości. W trakcie szkolenia kandydaci mogą uzyskać odpowiedzi na pytanie jakie dziecko mogą przyjąć, na kogo mogą liczyć w procesie wychowania, poznać sytuację i problemy dzieci czekających na adopcję. Na zakończenie szkolenia kandydaci otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu.
Po ukończeniu szkolenia następuje tzw. okres oczekiwania, podczas którego kandydaci czekają na przedstawienie informacji o dziecku, które mogliby adoptować. Czas oczekiwania może być krótszy lub dłuższy – zdarzają się przypadki oczekiwania nawet do 3 lat.
Kiedy pojawi się dziecko do adopcji kandydaci są zapraszani do ośrodka adopcyjnego na spotkanie. Podczas rozmowy pracownicy ośrodka przedstawiają osobę dziecka i podstawowe dane o nim. Następnym etapem jest spotkanie z dzieckiem, które odbywa się w miejscu, gdzie dziecko przebywa. W takim spotkaniu uczestniczy oprócz dziecka i kandydatów na rodziców adopcyjnych także pracownik ośrodka adopcyjnego oraz opiekun prawny dziecka. Jeśli kandydaci wyrażają chęć kolejnych spotkań z dzieckiem, kolejne terminy uzgadniane są z opiekunami prawnymi dziecka.
Kiedy kandydaci wyrażą wolę adopcji dziecka muszą ją przedstawić pracownikom ośrodka adopcyjnego oraz opiekunowi prawnemu dziecka. Wówczas kandydaci na rodziców zastępczych składają do sądu wniosek o przysposobienie.
Postępowanie w sprawie przysposobienia odbywa się przed Sądem Rejonowym w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Zanim jednak sąd orzeknie adopcję wyznacza tzw. okres preadopcyjny. Jest to okres osobistej styczności z dzieckiem, podczas którego przyszli rodzice opiekują się dzieckiem u siebie w domu. Wszystko odbywa się pod nadzorem ośrodka adopcyjnego, który na zarządzenie sądu sporządza opinie, które mają uwzględniać i określić powstawanie więzi kandydatów z dzieckiem. Po okresie osobistej styczności z dzieckiem sąd wyznaczy rozprawę podczas której orzeknie adopcję. Z kolei kiedy orzeczenie o adopcji stanie się prawomocne kandydaci stają się rodzicami dziecka.
Na koniec warto dodać, że po zakończeniu procedury adopcyjnej rodzice zawsze mogą liczyć na pomoc i wsparcie ośrodka adopcyjnego, który zawsze chętnie pomoże w rozwiązaniu problemów.

14 myśli nt. „”

 1. Witam, mam pytanie do Państwa. Jestem samotną kobietą (panną, 35lat), dobrze zarabiającą, mającą swoje mieszkanie, czy mam możliwość adoptowania dziecka? Proszę o odpowiedź.

  1. Witam.

   Zgodnie z polskim prawem dla dzieci poszukuje się przede wszystkim rodzin pełnych, tzn. małżeństw, ale nie jest wykluczona możliwość adoptowania dziecka przez osobę samotną.

   Przy ocenie Pani kwalifikacji do bycia rodzicem adopcyjnym będzie brane pod uwagę:

   1. czy ma Pani pełną zdolność do czynności prawnych (czyli czy jest Pani pełnoletnia i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie),
   2. Pani kwalifikacje osobiste, czyli czy będzie się Pani należycie wywiązywała z obowiązków przysposabiającego,
   3. czy posiada Pani opinię kwalifikacyjną oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny (tym zajmuje się ośrodek adopcyjny w trakcie procesu adopcyjnego),
   4. Pani stan zdrowia (czyli czy jest Pani w stanie zapewnić dziecku odpowiednią opiekę),
   5. ważne jest też posiadanie odpowiednich warunków ekonomicznych pozwalających na przyjęcie dziecka i utrzymanie rodziny (czyli warunki mieszkaniowe i bytowe).

   Jeśli spełnia Pani powyższe warunki, czyli posiada Pani pełną zdolność do czynności prawnych, ma Pani odpowiednie kwalifikacje do zajmowania się dzieckiem, jest Pani zdrowa i posiada odpowiednie warunki mieszkaniowe i bytowe to nie ma przeciwwskazań aby została Pani rodzicem adopcyjnym.

 2. Witam.
  Chciałabym się dowiedzieć, czy rodzice, którzy adoptują dziecko mają prawo do urlopu macierzyńskiego i wychowawczego?

  Pozdrawiam
  Katarzyna

  1. Dzień dobry.

   Rodzice adopcyjni mają takie same prawa do urlopu macierzyńskiego i wychowawczego jak rodzice biologiczni, a wynika to z kodeksu pracy. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje do momentu ukończenia przez dziecko siódmego roku życia, lub dziesiątego, jeżeli dziecko ma odroczony obowiązek szkolny. Z kolei urlop wychowawczy udzielany jest na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

  1. Dzień dobry,

   oczywiście polskie prawo nie wyklucza możliwości adoptowania dziecka przez osobę niepełnosprawną.

   Przy decyzji brany będzie pod uwagę:
   – stopień i rodzaj niepełnosprawności,
   – funkcjonowanie danej osoby w życiu codziennym,
   – oraz możliwości opieki nad ewentualnie powierzonym dzieckiem.

 3. Dzień dobry, mam takie pytanie. Chciałabym adoptować dziecko i w związku z tym chciałabym zapytać jak długo oczekuje się na dziecko do adopcji, ile wynosi okres oczekiwania?

  1. Witam,

   czas oczekiwania na dziecko jest bardzo różny, gdyż zależy od wielu czynników m.in. od potrzeb dziecka czy oczekiwań rodziny w stosunku do dziecka, które chcieliby adoptować. Dużo zależy od otwartości i gotowości rodziny do opieki nad konkretnym dzieckiem.

   Czas oczekiwania na dziecko w każdym przypadku jest inny – może być krótszy lub dłuższy. Zdarzają się przypadki oczekiwania nawet do 3 lat.

 4. Ja mam pytanie odnośnie już spotkania z dzieckiem. To znaczy tego pierwszego spotkania. Jak i kiedy to sie odbywa? Bo rozumiem, że najpierw trzeba przejść całą procedurę adopcyjną, żeby móc się spotkać z dzieckiem, które ewentualnie chciałoby się adoptować?

  1. Witam,

   odpowiadając na Pana pytania, po pierwsze rzeczywiście pierwsze spotkanie z dzieckiem, które może zostać adoptowane, odbywa się po ukończeniu wstępnej fazy procedury adopcyjnej, czyli najpierw rozmowa wstępna, skompletowanie wymaganych dokumentów, dokonanie przez ośrodek wstępnej oceny kandydatów i odbycie szkolenia. Później następuje okres oczekiwania na dziecko. Kiedy pojawi się dziecko do adopcji kandydaci są zapraszani do ośrodka adopcyjnego na spotkanie. Podczas rozmowy pracownicy ośrodka przedstawiają osobę dziecka i podstawowe dane o nim. Na pierwsze spotkanie z dzieckiem kandydaci udają się do miejsca gdzie przebywa dziecko np. rodzina zastępcza lub dom dziecka. Podczas takiego spotkania kandydaci mają możliwość pogłębić informacje o dziecku uzyskane w ośrodku adopcyjnym, mogą zadać pytania osobom, które sprawują bezpośrednią opiekę nad dzieckiem a potem mogą osobiście spotkać się z dzieckiem. Pierwszy bezpośredni kontakt trwa około godziny, ale nie jest to regułą, gdyż zawsze czas i przebieg jest uzależniony od rozwoju spotkania. W pierwszym spotkaniu kandydatom towarzyszy przedstawiciel ośrodka adopcyjnego.

   Pozdrawiam

 5. Dzień dobry,

  ja mam takie pytanie. W naszym kraju możliwe jest rozwiązanie przysposobienia pełnego, oczywiście wiem, że może to nastąpić tylko z ważnego powodu ale np. załóżmy, że sąd rozwiąże przysposobienie. Czy wówczas takie dziecko może ponownie zostać adoptowane?

  Pozdrawiam

  1. Dzień dobry,
   z chwilą rozwiązania przysposobienia ustają wszelkie jego skutki. Jeżeli dziecko jest jeszcze małoletnie (czyli ma poniżej 18 lat) nic nie stoi na przeszkodzie, aby takie dziecko zostało ponownie przysposobione przez kogoś innego (np. przez inną rodzinę).

   Pozdrawiam
   apl. adw. Marta Kaczmarek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


+ sześć = 15

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>