Archiwum autora: Marcin Zaborek

O Marcin Zaborek

Marcin Zaborek- adwokat w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, , w latach 2003-2006 społeczny kurator sądowy, od 2006 r. zawodowy kurator sądowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, w latach 2008-2009 delegowany do pełnienia obowiązków Głównego Specjalisty w Wydziale Kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, od 2010 r. starszy kurator zawodowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. W swoim wieloletnim doświadczeniu zawodowym zajmowałem się sprawami związanymi z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, demoralizacji nieletnich, a także prowadziłem nadzory nad realizacją kontaktów z dzieckiem, podczas których stykałem się z szeroko pojętą problematyką tego zagadnienia. Aktualnie udzie­lam porad praw­nych z zakresu prawa rodzin­nego, a także biorę udział w spra­wach sądo­wych klientów. Kon­takt: 604 092 158 e-mail:marcin.zaborek@wp.pl

Co to jest okres osobistej styczności?

Sąd rodzinny przed wydaniem orzeczenia o przysposobieniu określa sposób i okres tzw. osobistej styczności (inaczej zwany okresem preadopcyjnym) kandydatów na rodziców adopcyjnych z dzieckiem. Wydanie przez sąd takiej zgody umożliwia kandydatom zabranie dziecka do swojego domu i przejęcie nad nim … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , , , , , | Możliwość komentowania Co to jest okres osobistej styczności? została wyłączona

Jakie dokumenty potrzebne są do adopcji?

W polskim prawie nie ma takiego aktu prawnego, który stanowiłby zamknięty katalog wymaganych dokumentów. Wynika to z tego, że o tym jakie dokumenty będą w konkretnej sytuacji niezbędne decyduje ośrodek adopcyjny. Można jedynie wskazać przykładowe dokumenty, które zazwyczaj są konieczne. … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , , , | Możliwość komentowania Jakie dokumenty potrzebne są do adopcji? została wyłączona

Kiedy Sąd może umieścić dziecko w rodzinie zastępczej?

Zgodnie z art. 109 § 2 pkt. 5 krio w przypadku, gdy dobro dziecka jest zagrożone, Sąd może wydać zarządzenie o umieszczeniu małoletniego w rodzinie zastępczej. Dzieci pochodzące z rodzin, w których rodzice pozbawieni są władzy rodzicielskiej, także mogą być … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , , , , | Możliwość komentowania Kiedy Sąd może umieścić dziecko w rodzinie zastępczej? została wyłączona

Kogo można adoptować?

Zgodnie z art. 114 § 1 k.r.o. przysposobić (adoptować) można osobę małoletnią (czyli poniżej 18 roku życia) tylko dla jej dobra. Z tego wynika, że najważniejszą przesłanką dopuszczalności adopcji jest dobro dziecka. Głównym założeniem adopcji jest zapewnienie dziecku opieki i … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , , , | Możliwość komentowania Kogo można adoptować? została wyłączona

Jakie są rodzaje adopcji?

Ze względu na to jakie skutki wywołuje przysposobienie, w polskim systemie prawnym wyróżnić można trzy postacie adopcji: przysposobienie pełne, przysposobienie niepełne, przysposobienie całkowite. Niezależnie od rodzaju przysposobienia, nadal nadrzędnym celem jest dobro nawiązujących się więzi rodzinnych, wobec czego wybór postaci … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , , , , , | Możliwość komentowania Jakie są rodzaje adopcji? została wyłączona

Co to jest przysposobienie pełne?

Przysposobienie pełne polega na tym, że na jego skutek przysposobiony (czyli osoba adoptowana) staje się nie tylko dzieckiem przysposabiającego (czyli osoby, która dokonała adopcji), ale pełnoprawnym członkiem jego rodziny ze wszystkimi łączącymi się z tym skutkami m. in. w zakresie … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Co to jest przysposobienie pełne? została wyłączona

Co to jest przysposobienie niepełne?

Adopcja niepełna to przyjęcie dziecka przez nowych opiekunów jednakże bez zrywania więzi prawnych dziecka adoptowanego z jego z rodziną biologiczną. Przysposabiający stają się rodzicami oraz dziadkami jego dzieci, ale już np. dzieci przysposabiającego nie stają się rodzeństwem przysposobionego. Poza wskazanymi … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , , , | Możliwość komentowania Co to jest przysposobienie niepełne? została wyłączona