Jakie dokumenty potrzebne są do adopcji?

W polskim prawie nie ma takiego aktu prawnego, który stanowiłby zamknięty katalog wymaganych dokumentów. Wynika to z tego, że o tym jakie dokumenty będą w konkretnej sytuacji niezbędne decyduje ośrodek adopcyjny. Można jedynie wskazać przykładowe dokumenty, które zazwyczaj są konieczne.
Dokumenty potrzebne do ustanowienia przysposobienia należą do podstawowych i można je zebrać w ciągu kilku dni. Te, za które pobiera się zazwyczaj opłaty skarbowe, w przypadku procesu adopcji są zwolnione z opłat. Zwykle proces adopcyjny jest bezpłatny (w ośrodkach państwowych nie pobiera się opłat) lub opłaty są niewielkie, na zasadzie dobrowolnej darowizny.
Wykaz dokumentów potrzebnych do adopcji:
wniosek określający cel współpracy z ośrodkiem adopcyjnym,
życiorys,
aktualny odpis zupełny aktu małżeństwa (w przypadku drugiego małżeństwa – akt rozwodowy), ośrodki katolickie wymagają także metryki zawarcia tzw. związku sakramentalnego oraz opinii od proboszcza lub zaprzyjaźnionego księdza,
w przypadku osób samotnych wymagany jest akt urodzenia,
zaświadczenie o zarobkach lub oświadczenie o wysokości i źródłach dochodu (w przypadku osób prowadzących działalność rolniczą zaświadczenie z urzędu gminy),
opinia z miejsca pracy (w miejscu pracy nie trzeba podawać powodu dla którego taka opinia ma być wydana),
zaświadczenie o niekaralności,
zaświadczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do adopcji dziecka,
zaświadczenie z poradni zdrowia psychicznego i poradni odwykowej, że nie było się leczonym (byli pacjenci muszą dostarczyć opinię o stanie zdrowia), idąc do poradni nie wolno się rejestrować trzeba tylko prosić o zaświadczenie o braku leczenia/rejestracji,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnianie własnych danych osobowych
na potrzeby ośrodka.

Ośrodek adopcyjny może w indywidualnym przypadku poprosić o inne dokumenty w zależności od sytuacji.

apl. adw. Marta Kaczmarek

O Marcin Zaborek

Marcin Zaborek- adwokat w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, , w latach 2003-2006 społeczny kurator sądowy, od 2006 r. zawodowy kurator sądowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, w latach 2008-2009 delegowany do pełnienia obowiązków Głównego Specjalisty w Wydziale Kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, od 2010 r. starszy kurator zawodowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. W swoim wieloletnim doświadczeniu zawodowym zajmowałem się sprawami związanymi z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, demoralizacji nieletnich, a także prowadziłem nadzory nad realizacją kontaktów z dzieckiem, podczas których stykałem się z szeroko pojętą problematyką tego zagadnienia. Aktualnie udzie­lam porad praw­nych z zakresu prawa rodzin­nego, a także biorę udział w spra­wach sądo­wych klientów. Kon­takt: 604 092 158 e-mail:marcin.zaborek@wp.pl
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.