Archiwum kategorii: Bez kategorii

Co to jest blankietowa zgoda na przysposobienie?

Blankietowa zgoda na przysposobienie jest to wcześniejsze wyrażenie zgody rodziców dziecka na adopcję bez wskazania osoby przysposabiającego. Zgoda blankietowa jest przesłanką do orzeczenia adopcji całkowitej. Zgoda na przysposobienie bez wskazania osób przysposabiających nie może być wyrażona wcześniej, niż po upływie … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Co to jest blankietowa zgoda na przysposobienie? została wyłączona

Czy sąd może zmienić prawomocne orzeczenie o przysposobieniu?

Powyższą kwestię reguluje art. 588 kodeksu postępowania cywilnego (kpc). Zgodnie z treścią tego przepisu: postanowienie orzekające przysposobienie staje się skuteczne po uprawomocnieniu się. Postanowienia takiego sąd opiekuńczy nie może zmienić ani uchylić. Artykuł 588 kpc stanowi wyjątek od zasad wymienionych … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Czy sąd może zmienić prawomocne orzeczenie o przysposobieniu? została wyłączona

Na czym polega dla pracownika przysposabiającego dziecko – urlop na zasadach urlopu rodzicielskiego?

Z tytułu przysposobienia dziecka pracownik może skorzystać również z urlopu ma warunkach urlopu rodzicielskiego. Od 2016 roku nie ma w przepisach mowy o dodatkowym urlopie macierzyńskim, nie oznacza to jednak, że został on całkowicie pominięty –  ustawodawca włączył go do … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Na czym polega dla pracownika przysposabiającego dziecko – urlop na zasadach urlopu rodzicielskiego? została wyłączona

Na czym polega dla pracownika przysposabiającego dziecko – urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego?

Pracownik, przysposabiając dziecko lub przyjmując je na wychowanie, może skorzystać z takich samych uprawnień, co rodzice biologiczni, przysługuje mu więc prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, który można wykorzystać nie później niż do czasu ukończenia przez dziecko 7 lat, … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Na czym polega dla pracownika przysposabiającego dziecko – urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego? została wyłączona

Czy rodzicowi adopcyjnemu przysługuje urlop ojcowski i dni wolne z tytułu opieki nad dzieckiem?

Urlop ojcowski, w odróżnieniu od urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, może wykorzystać wyłącznie adopcyjny ojciec. Urlop taki należy wykorzystać do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Czy rodzicowi adopcyjnemu przysługuje urlop ojcowski i dni wolne z tytułu opieki nad dzieckiem? została wyłączona

Czy rodzicom adopcyjnym przysługują urlopy związane z rodzicielstwem i zasiłek macierzyński?

Rodzice adopcyjni zostali zrównani w prawach z rodzicami biologicznymi więc po przeprowadzeniu adopcji, mogą korzystać z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, a także urlopu wychowawczego. Urlop przysługuje rodzicowi adopcyjnemu z dniem rozpoczęcia okresu preadopcyjnego. W celu otrzymania urlopu … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Czy rodzicom adopcyjnym przysługują urlopy związane z rodzicielstwem i zasiłek macierzyński? została wyłączona

Co zrobić, aby adoptować dziecko?

Adopcja (inaczej: przysposobienie, usynowienie) to uznanie cudzego dziecka za własne. Przysposobić można osobę małoletnią (czyli poniżej 18 roku życia) tylko dla jej dobra. Jeśli przysposabiany (czyli osoba, która ma być adoptowana) ukończyła lat 13, do przysposobienia potrzebna jest jego zgoda. … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Co zrobić, aby adoptować dziecko? została wyłączona

Kto może adoptować dziecko?

Samo prawo nie stawia zbyt wielu warunków dla kandydatów na rodziców adopcyjnych. Jednakże w praktyce adoptować dziecko mogą te osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje osobiste, będą w stanie zapewnić dziecku godziwy byt oraz będą w stanie należycie wywiązywać się z … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Kto może adoptować dziecko? została wyłączona

Co to jest przysposobienie całkowite?

Przysposobienie całkowite, zwane inaczej anonimowym, najbardziej wiąże dziecko z nową rodziną – w sposób nierozerwalny i zupełny. Dziecko adoptowane otrzymuje nową tożsamość (nie może dochodzić dotychczasowego stanu cywilnego) i zrywa wszelkie więzy łączące go z rodziną biologiczną. Oznacza to, że … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , , , | Możliwość komentowania Co to jest przysposobienie całkowite? została wyłączona

Jak wygląda pierwsze spotkanie kandydatów na rodziców adopcyjnych z dzieckiem?

Spotkanie kandydatów na rodziców adopcyjnych z dzieckiem to kolejny etap procesu adopcyjnego, który często jest dłuższy od pozostałych etapów, jednak potrzebny, aby oswoić dziecko i przyszłych rodziców z wizją ich przyszłej rodziny. Po ukończeniu szkolenia następuje tzw. okres oczekiwania, podczas … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Jak wygląda pierwsze spotkanie kandydatów na rodziców adopcyjnych z dzieckiem? została wyłączona