Jak wygląda pierwsze spotkanie kandydatów na rodziców adopcyjnych z dzieckiem?

Spotkanie kandydatów na rodziców adopcyjnych z dzieckiem to kolejny etap procesu adopcyjnego, który często jest dłuższy od pozostałych etapów, jednak potrzebny, aby oswoić dziecko i przyszłych rodziców z wizją ich przyszłej rodziny.
Po ukończeniu szkolenia następuje tzw. okres oczekiwania, podczas którego kandydaci czekają na przedstawienie informacji o dziecku, które mogliby adoptować. Kiedy pojawi się dziecko do adopcji kandydaci są zapraszani do ośrodka adopcyjnego na spotkanie, podczas którego pracownicy ośrodka przedstawiają osobę dziecka, podstawowe dane o nim, a także mają możliwość wglądu w pełną dokumentację na temat dziecka, tj. opinie psychologa, lekarzy, opis charakteru, wyglądu. Wszystko po to, aby pomóc rodzicom podjąć decyzję o ewentualnym spotkaniu. Zapoznanie z dokumentacją jest konieczne, gdyż pozwala kandydatom dokonać właściwego wyboru bez narażania dziecka na niepotrzebne cierpienia, jakich może doświadczyć w razie ich odmowy. 
Gdy kandydaci zaakceptują dziecko, ośrodek adopcyjny aranżuje spotkanie. Na pierwsze spotkanie z dzieckiem kandydaci udają się do miejsca pobytu dziecka np. rodziny zastępczej lub domu dziecka. Spotkanie odbywa się w takich warunkach, aby zapewnić dziecku jak największy komfort.
W spotkaniu uczestniczy oprócz dziecka i kandydatów na rodziców adopcyjnych, także pracownik ośrodka adopcyjnego oraz opiekun prawny dziecka. Pracownicy ośrodków adopcyjnych przed spotkaniem udzielają wskazówek, aby spotkanie przebiegało w warunkach na tyle naturalnych, na ile to możliwe.
Podczas pierwszego spotkania, kandydaci mają możliwość pogłębić informacje przekazane przez ośrodek adopcyjny o dziecku, zadać pytania osobom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dzieckiem. Pierwszy bezpośredni kontakt trwa około godziny, ale zawsze czas i przebieg jest ustalany indywidualnie w zależności od przebiegu spotkania.
Po pierwszym spotkaniu rodzina ma czas na podjęcie decyzji czy chce kontynuować spotkania z dzieckiem i w finale je adoptować. Zazwyczaj jednak, jedno spotkanie nie wystarczy do podjęcia takiej decyzji, gdyż kandydaci na rodziców muszą regularnie odwiedzać placówkę, bawić się z dzieckiem i poznawać je. Ważne, żeby nawiązać więź zanim zabierze się dziecko do domu. Jeśli kandydaci wyrażają chęć kolejnych spotkań z dzieckiem, kolejne terminy uzgadniane są z opiekunami prawnymi dziecka.

apl. adw. Marta Kaczmarek

O Marcin Zaborek

Marcin Zaborek- adwokat w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, , w latach 2003-2006 społeczny kurator sądowy, od 2006 r. zawodowy kurator sądowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, w latach 2008-2009 delegowany do pełnienia obowiązków Głównego Specjalisty w Wydziale Kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, od 2010 r. starszy kurator zawodowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. W swoim wieloletnim doświadczeniu zawodowym zajmowałem się sprawami związanymi z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, demoralizacji nieletnich, a także prowadziłem nadzory nad realizacją kontaktów z dzieckiem, podczas których stykałem się z szeroko pojętą problematyką tego zagadnienia. Aktualnie udzie­lam porad praw­nych z zakresu prawa rodzin­nego, a także biorę udział w spra­wach sądo­wych klientów. Kon­takt: 604 092 158 e-mail:marcin.zaborek@wp.pl
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.