O autorze

Marcin Zaborek – jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokatem w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie, w latach 2003-2006 pełniłem funkcję społecznego kuratora sądowego, od 2006 r. wykonywałem obowiązki  zawodowego kuratora sądowego wykonującym orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, w latach 2008-2009 byłem delegowany do pełnienia obowiązków Głównego Specjalisty w Wydziale Kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości,  od 2010 r. starszy kurator zawodowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. Specjalizacuję się w prawie rodzinnym, cywilnym i karnym. W swoim wieloletnim doświadczeniu zawodowym zajmowałem się sprawami związanymi z przeciwdziałaniem przemocy  w rodzinie, wykonywaniem władzy rodzicielskiej, demoralizacji nieletnich, a także prowadziłem nadzory nad realizacją kontaktów z dzieckiem, podczas których spotykałem się z szeroko pojętą problematyką tego zagadnienia. Aktualnie zajmuję się udzielaniem porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego, a także biorę udział w rozprawach sądowych klientów. Kontakt e-mail marcin.zaborek@wp.pl